Concurs de Crăciun "Calendarul de Advent"

Condiții de participare la concursul de Instagram "Calendarul de Advent de Crăciun"

§ 1 Dispoziții generale

1. Organizatorul și sponsorul concursului " Calendarul de Advent de Crăciun" (denumit în continuare "concurs") este zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München - denumit în continuare "organizator".

2. Organizatorul declară că acest concurs nu este în niciun fel sponsorizat, aprobat, administrat de sau afiliat cu o terță parte deținută de Instagram. Instagram nu își asumă nicio responsabilitate pentru concurs.

3. Toate întrebările, comentariile, plângerile și reclamațiile legate de concurs trebuie să fie adresate organizatorului și nu proprietarului sau administratorului Instagram.

§ 2 Durata concursului

1. Concursul începe pe data de 23.10.2023 și se încheie pe data de 27.10.2023 la ora 23:59 (în continuare "durata concursului").

2. Răspunsurile la sarcina de concurs menționată la § 4 pct. 2 din Termeni și condiții vor fi trimise în timpul termenului concursului, cu condiția ca data, ora și minutul publicării comentariului cu răspunsul la concurs sub postarea Instagram a concursului să conteze.

§ 3 Condiții de participare la concurs

1. Participarea la concurs este voluntară și gratuită.

2. La concurs pot participa persoanele fizice care au domiciliul în România, care au împlinit vârsta majoratului și au capacitate juridică deplină.

3. Concursul este organizat în România.

4. Puteți participa la concurs numai în nume propriu, adică nu este permisă crearea unui profil de participare și înregistrarea la concurs în numele unor terțe părți.

5. Nu pot participa la concurs angajații, membrii organelor de conducere și reprezentanții organizatorului și alte terțe părți direct implicate în pregătirea și desfășurarea concursului, precum și persoanele care lucrează permanent cu cei menționați mai sus pe o altă bază decât cea de angajare, precum și membrii apropiați ai familiei lor, adică rudele în linie ascendentă și descendentă, frații, soții, părinții soților, persoanele care locuiesc cu aceștia în relații asemănătoare căsătoriei și persoanele care se află în relații de adopție cu aceștia.

6. Participarea la concurs și furnizarea aferentă a datelor cu caracter personal este complet voluntară. O persoană care dorește să participe la concurs (denumită în continuare "participant") este obligată să:

a. se familiarizeze cu termenii și condițiile concursului și să fie de acord cu acestea, astfel cum sunt prevăzute în prezentele condiții de participare;

b. ia cunoștință de politica de confidențialitate a organizatorului, care poate fi consultată aici.

7. Concursul este deschis persoanelor care au un profil Instagram propriu, creat și menținut în conformitate cu termenii și condițiile Instagram (denumit în continuare "cont de utilizator"), și o conexiune la internet. Nu este permisă participarea unui participant la concurs prin intermediul unui cont de utilizator fictiv, adică un cont care se bazează pe alte informații personale decât informațiile personale reale ale persoanei fizice care operează contul.

§ 4 Reguli de bază și procedura concursului

1. Concursul se va desfășura într-o postare pe Instagram pe contul "zooplus România" de pe Instagram, sub linkul de aici, (denumită în continuare "fan page").

2. Sarcina participantului este să dea like la postarea cu concursul de pe contul de Instagram zooplus România, să urmărească contul de Instagram zooplus România, să comenteze dacă ar dori să câștige un calendar de advent pentru pisică sau câine și să eticheteze 2 prieteni care ar putea dori, de asemenea, să participe.

3. Fiecare participant poate trimite mai multe mesaje, dar poate fi premiată doar o singură lucrare de concurs a unui participant. Participantul poate participa la concurs doar de pe un singur cont de utilizator, indiferent de câte conturi de utilizator are pe Instagram.

4. La concurs pot fi trimise doar lucrări de concurs:

a. care au legătură cu concursul;

b. care respectă prevederile stabilite în acești Termeni și condiții de participare;

c. pentru care participantul deține drepturi de autor;

d. care nu conțin mărci comerciale, reprezentări ale unor terțe părți, mesaje publicitare și promoționale ale unor companii concurente.

5. Lucrările de concurs care nu respectă prevederile menționate în prezentele condiții de participare vor fi excluse de la participare.

6. Participantul declară că lucrarea de concurs trimisă de el/ea nu conține niciun conținut care încalcă legislația în vigoare sau legea morală, în special că nu încalcă drepturile terților, inclusiv drepturile de autor, dreptul la propria imagine, dreptul la viață privată; că nu incită la violență și intoleranță; că nu conține conținuturi hărțuitoare, jignitoare, vulgare, obscene, jignitoare la adresa sentimentelor altora, inclusiv la adresa sentimentelor religioase; că nu prezintă violență sau conținuturi rasiste, nu încalcă dreptul la viață privată sau este în alt mod nepotrivit sau promovează conținuturi ale terților.

7. Câștigătorul va fi extras la întâmplare dintre toți participanții.

8. Rezultatul concursului va fi anunțat pe fan page în termen de 4 zile lucrătoare de la data încheierii concursului, iar câștigătorii concursului (denumiți în continuare "câștigători") vor fi anunțați despre acesta direct în mesaje private pe Instagram, cu care participantul este de acord.

9. Pentru a confirma participarea la concurs și pentru a primi premiul, câștigătorul trebuie să contacteze organizatorul în termen de 3 zile de la publicarea listei câștigătorilor sau de la trimiterea mesajului privat de pe Instagram, printr-un mesaj privat pe profilul zooplus România și să îi furnizeze informațiile necesare pentru livrarea premiului, cum ar fi numele și prenumele și adresa exactă de corespondență. În cazul în care câștigătorul nu confirmă participarea sa în termenul și în forma specificate mai sus, sau nu furnizează numele și adresa de livrare, ceea ce face imposibilă livrarea premiului, sau furnizează informații false, acesta va pierde dreptul de a primi premiul, iar premiul va rămâne în proprietatea organizatorului.

10. Livrarea premiilor se va efectua în termen de maxim 40 de zile.

11. Organizatorul nu va fi responsabil pentru nelivrarea premiului din cauza faptului că câștigătorul nu a primit premiul sau a furnizat date incorecte privind adresa. În acest caz, premiul rămâne în proprietatea organizatorului.

12. Premiile, care rămân în proprietatea organizatorului, pot fi acordate de către comitetul de selecție altor participanți selectați în conformitate cu liniile directoare din prezentele condiții de participare.

§ 5 Premii

1.  Premiul este nenegociabil și nu poate fi modificat.

2. Premiul va fi un calendar de Advent Wild Freedom, Wolf of Wilderness, Purizon, Rocco, Cosma sau Lukullus în funcție de disponibilitate și la alegerea organizatorului + o gustare surpriză (denumit în continuare "premiul").

3. Fiecare participant poate câștiga cel mult un premiu în cadrul acestui concurs. Vor fi în total 6 câștigători pentru concursul de pe Instagram.

4. Premiul nu este transferabil către terțe părți. Valoarea în bani a premiului nu poate fi plătită sau schimbată cu un alt premiu. 5. Câștigătorii nu au dreptul la nicio condiție specială a premiului.

5. În cazul în care câștigătorul se retrage din premiu, organizatorul își rezervă dreptul de a acorda premiul unui alt participant stabilit de comitetul de selecție.

§ 6 Drepturi și obligații ale organizatorului

1. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude participanții din concurs, de a elimina o lucrare din concurs de pe pagina de fan sau de a priva un participant de dreptul la premiu dacă acțiunile acestora sunt contrare legii sau moralității, aduc atingere intereselor legitime ale unor terțe părți sau contravin prevederilor prezentelor condiții de participare, în special dacă:

a. nu acționează personal, ci prin intermediul unor terțe părți;

b. nu au vârsta legală;

c. sunt formulate pretenții de către terți în legătură cu activitatea lor de concurs, în special în ceea ce privește publicarea unei imagini a unei persoane surprinse în cadrul activității de concurs sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

2. Pentru a clarifica îndoielile cu privire la participarea unui participant la concurs, organizatorul poate contacta participantul prin intermediul canalului de comunicare specificat de acesta (de exemplu, printr-un mesaj privat pe Instagram), cu care participantul este de acord.

3. Organizatorul nu este responsabil pentru transmiterea și procesarea la timp a informațiilor cauzate de funcționarea Instagram, probleme tehnice sau alte defecțiuni ale calculatorului, defecțiuni ale conexiunii la internet sau alte deficiențe de natură tehnică.

§ 7 Protecția datelor

În măsura în care datele cu caracter personal ale participanților sunt colectate în cadrul concursului, aceste date vor fi determinate, prelucrate și utilizate numai în scopul desfășurării concursului și vor fi șterse după încheierea acestuia. Participantul este de acord în mod expres cu acest lucru. Informații suplimentare privind protecția datelor pot fi găsite aici.

§ 8 Reclamații

1. Fiecare participant are dreptul de a depune reclamații cu privire la desfășurarea sau la rezultatul concursului în timpul perioadei de desfășurare a concursului, precum și după încheierea concursului, dar cel târziu în termen de 14 zile de la încheierea concursului (în cazul reclamațiilor trimise prin scrisoare recomandată, data ștampilei poștale este decisivă).

2. Reclamațiile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu mențiunea "Concurs Calendare de Advent de Crăciun - Reclamație" pe adresa organizatorului zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, indicând în subiectul mesajului, precum și prin mesaj privat, al cărui destinatar este pagina de fani "zooplus România" de pe Instagram.

3. Reclamațiile vor fi luate în considerare de către organizator în termen de 14 (în cuvinte: paisprezece) zile de la primirea lor. Participantul va fi informat cu privire la decizia organizatorului prin e-mail sau prin scrisoare recomandată la adresa indicată în reclamație.

4. Reclamația trebuie să conțină numele și prenumele, adresa persoanei care depune reclamația și o descriere detaliată a cauzelor sau a motivelor reclamației, precum și modul în care se intenționează să fie tratată reclamația.

§ 9 Dispoziții finale

1. Condițiile de participare pot fi consultate în perioada de desfășurare a concursului la rubrica concursului de pe pagina de fani sau pe site-ul web aici.

2. Toate informațiile despre concurs pot fi solicitate prin contactarea organizatorului prin mesaj privat pe Instagram prin intermediul paginii de fan.

3. În aspectele care nu sunt reglementate de acești Termeni și Condiții, se aplică legislația română.

4. Toate litigiile care decurg din obligațiile acestui concurs vor fi soluționate de către instanța de drept comun competentă.

5. Condițiile de participare intră în vigoare în ziua începerii concursului.