Informații - Act legislativ privind serviciile digitale

Dacă și în măsura în care zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Germania („zooplus”) furnizează servicii de intermediere, așa cum sunt definite în art. 3 (g) din Regulamentul (UE) 2022/2065 („DSA”), se aplică următoarele informații:

Punct unic de contact pentru autorități:

În conformitate cu articolul 11 din DSA, zooplus a desemnat următoarea adresă de e-mail ca punct unic de contact pentru comunicarea directă cu autoritățile statelor membre, Comisia și Consiliul european pentru servicii digitale în legătură cu aplicarea DSA: dați clic aici sau contactați-ne la: DigitalServicesActSPC@zooplus.com.

Atunci când trimiteți e-mailuri la DigitalServicesActSPC@zooplus.com, vă rugăm să includeți numele dumneavoastră complet și numele autorității în numele căreia ne contactați. De asemenea, vom avea nevoie de o adresă de e-mail pentru a vă contacta, care ar trebui să fie asociată cu autoritatea UE relevantă.

Acest punct de contact este rezervat doar pentru autorități.

Comunicările pe această adresă de e-mail pot fi în limbile germană și engleză, dar, dacă este necesar, vom colabora cu dumneavoastră pentru a facilita comunicarea și în altă limbă. Dacă nu ne contactați în numele unei autorități, vă rugăm să căutați punctul de contact potrivit în secțiunea noastră de contact sau mai jos, dacă sunteți beneficiar al serviciului zooplus.

Punct unic de contact pentru beneficiarii serviciului:

În conformitate cu articolul 12 din DSA, zooplus a desemnat următoarea adresă de e-mail ca punct unic de contact pentru comunicarea directă pentru destinatarii serviciului: dați clic aici sau contactați-ne la: DigitalServicesAct@zooplus.com.

Atunci când trimiteți e-mailuri la DigitalServicesAct@zooplus.com, vă rugăm să includeți numele dumneavoastră complet și numele serviciului al cărui destinatar sunteți. De asemenea, vom avea nevoie de o adresă de e-mail pentru a vă contacta.

Acest punct de contact este rezervat doar destinatarilor serviciului.

Comunicările cu această adresă de e-mail pot fi în limbile germană și engleză, dar, dacă este necesar, vom colabora cu dumneavoastră pentru a facilita comunicarea în altă limbă. Dacă nu ne contactați în calitate de destinatar al serviciului, vă rugăm să căutați punctul de contact potrivit în secțiunea noastră de contact.

Reprezentant legal

Reprezentanții legali ai zooplus în conformitate cu articolul 13 din DSA sunt:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Germania service@zooplus.de

+49 89 211 29 211 (luni - vineri 8:00 - 19:00, sâmbătă 8:00 - 14:00)

Rapoarte și informații privind media lunară a beneficiarilor activi

De îndată ce zooplus va publica rapoarte în conformitate cu articolul 15 din DSA, acestea vor fi puse la dispoziție aici.

Notificare și mecanism de acțiune

Dacă doriți să ne notificați cu privire la prezența în serviciul nostru a unor informații specifice pe care le considerați a fi conținut ilegal, vă rugăm să utilizați formularul disponibil aici și să includeți următoarele:

(a) o explicație suficient de bine fundamentată a motivelor pentru care susțineți că informațiile în cauză reprezintă un conținut ilegal; (b) o indicație clară a locației electronice exacte a informațiilor respective, cum ar fi URL-ul sau URL-urile exacte și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului ilegal adaptat la tipul de conținut și la tipul specific de serviciu de găzduire; (c) numele și adresa de e-mail ale persoanei fizice sau ale entității care transmite notificarea, cu excepția cazului în care se consideră că informațiile implică una dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7 din Directiva 2011/93/UE; (d) declarația prin care se confirmă buna credință a persoanei sau a entității care transmite notificarea că informațiile și afirmațiile conținute în aceasta sunt exacte și complete.

Dacă și în măsura în care serviciile zooplus se califică drept cele ale unei „platforme online”, așa cum se definește la articolul 3 (i) DSA (în prezent: zooplus Vet Search), se aplică, în plus, următoarele informații:

Sistemul intern de tratare a reclamațiilor

În cazul în care doriți să depuneți o plângere împotriva deciziei luate de zooplus la primirea unei notificări sau împotriva următoarelor decizii luate de zooplus pe motiv că informațiile furnizate de dumneavoastră constituie conținut ilegal sau sunt incompatibile cu termenii și condițiile zooplus:

(a) deciziile de a elimina sau nu accesul la informații sau de a restricționa vizibilitatea acestora;

(b) deciziile de a suspenda sau nu sau de a înceta furnizarea serviciului, în totalitate sau parțial, către dumneavoastră;

(c) deciziile de a suspenda sau nu sau de a rezilia contul dumneavoastră;

(d) deciziile de suspendare, de reziliere sau de restricționare în alt mod a capacității de a monetiza informațiile furnizate de dumneavoastră, vă rugăm să utilizați următorul formular: [link]

Plângerea poate fi depusă gratuit în termen de șase luni de la primirea deciziei de la zooplus.

Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

În cazul în care sunteți beneficiar al serviciilor zooplus ca platformă online (conform definiției din DSA), inclusiv persoane fizice sau entități care au depus notificări, vizate de deciziile menționate în paragraful de mai sus „Sistemul intern de soluționare a plângerilor”, aveți dreptul de a selecta orice organism de soluționare extrajudiciară a litigiilor care a fost certificat în conformitate cu art. 21 alineatul (3) din DSA pentru a soluționa litigiile legate de deciziile respective, inclusiv plângerile care nu au fost soluționate prin intermediul sistemului intern de tratare a plângerilor menționat la alineatul de mai sus.