Condiții de participare la concursul zooplus "Poveste de Crăciun"

1. Organizator


Organizatorul concursului "Poveste de Crăciun" pe paginile de Instagram și Facebook ale zooplus RO este zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München (denumit în continuare: "Organizatorul").

Concursul nu este susținut de Facebook/Instagram și nu are nicio legătură cu Facebook/Instagram.

2. Condiții de participare

Orice persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani care are reședința în România poate participa gratuit și fără nicio obligație de cumpărare. Angajații Organizatorului și rudele acestora, precum și angajații companiilor participante la acest concurs și rudele acestora sunt excluși de la participare. Participarea este posibilă numai conform acestor condiții de participare. Procesul juridic este exclus.

3. Perioada de desfășurare a concursului

Concursul începe pe data de 22.12.2023 și se încheie pe 27.12.2023 la ora 23:59.

4. Implementare și procesare

Participanții trebuie să comenteze sub postarea de concurs cum văd ei Crăciunul alături de pufoși, împreună cu o poză cu blănosul familiei.

Participanții trebuie, de asemenea, să dea like la postarea de concurs a zooplus și să o distribuie pe Facebook în feed sau pe Instagram la story și să dea tag la doi prieteni care iubesc animalele.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentarii/fotografii, în special în cazul în care conținutul nu corespunde cerințelor concursului și/sau are un caracter xenofob, sexual și/sau ilegal.

Participantul este de acord să fie informat de către Organizator prin trimiterea unui mesaj pe social media iar apoi e-mail în cazul în care câștigă. Organizatorul îi va solicita participantului să accepte statutul de câștigător și, prin urmare, primirea premiului în contul său zooplus. În cazul în care câștigătorul respectiv nu ia legătura cu informațiile despre premiu în termen de 1 săptămână de la primirea notificării directe, va fi selectat un nou câștigător.

Organizatorul are dreptul de a încheia concursul în orice moment pentru motive întemeiate. Se consideră că există un astfel de motiv în special dacă desfășurarea extragerii premiilor a fost influențată în mod inadmisibil sau dacă s-a încercat exercitarea unei astfel de influențe. În plus, Organizatorul are dreptul de a prelungi concursul sau de a oferi premii înainte de încheierea concursului.

5. Premiu

Câștigătorii va primi câte un cupon de reducere de 250 lei pe care îl pot folosi până pe 3.06.2024 și vom publica fotografiile câștigătoare pe rețelele noastre sociale.

Vor fi 2 câștigători în total.

Premiile sunt netransferabile și nu pot fi plătite în numerar sau schimbate de către câștigător. Organizatorul are dreptul de a înlocui premiul respectiv într-un termen scurt.

Comentariile câștigătoare vor fi alese aleatoriu.

6. Excluderea răspunderii

Participanții sunt singurii responsabili pentru acuratețea informațiilor furnizate Organizatorului. Participantul este responsabil pentru orice pretenții din partea unor terțe părți în cazul în care utilizează materiale asupra cărora nu deține drepturi sau care încalcă în alt mod legislația aplicabilă. În acest sens, Organizatorul este exonerat de obligația de a plăti daune-interese de către participant.

Cererile de despăgubiri împotriva Organizatorului în legătură cu concursul sunt excluse - în limitele a ceea ce este permis de lege - indiferent de temeiul juridic, cu excepția cazului în care Organizatorul a încălcat în mod intenționat sau din neglijență gravă obligațiile legale. Răspunderea pentru informații sau descrieri incorecte ale premiilor oferite este - în măsura în care este posibil din punct de vedere legal - exclusă. Premiile pot să difere în ceea ce privește prezentarea lor de premiile prezentate în materialele promoționale utilizate pentru acest concurs.

Organizatorul nu este răspunzător pentru procesarea și transmiterea la timp a duratei de desfășurare înregistrate și a datelor personale prin intermediul paginii de Facebook/Instagram, fie din cauza unei defecțiuni tehnice sau a altor defecțiuni informatice sau a altor erori.

7. Reclamații

Reclamațiile în legătură cu concursul pot fi trimise Organizatorului prin e-mail: service@zooplus.ro sau în scris la adresa sediului social specificată la punctul 1 din prezenții Termeni și condiții. Organizatorul va investiga cu promptitudine reclamația și va răspunde în scris sau prin e-mail (în funcție de metoda de contact aleasă de către reclamanți). Răspunsul la reclamație va fi dat în termen de 14 zile de la primirea reclamației.

8. Protecția datelor

În cadrul acestui concurs, Organizatorul va utiliza datele tale personale din contul de client zooplus (numele, prenumele și adresa de e-mail) pentru a administra concursul și pentru a-ți trimite premiul în cazul în care ești câștigător. Baza legală pentru această prelucrare a datelor este consimțământul tău (art. 6.1.b GDPR), care va fi solicitat prin e-mail în cazul în care ești câștigător. Informații suplimentare privind protecția datelor pot fi găsite aici: Protecția datelor la zooplus

9. Dispoziții finale

Participarea la concurs este reglementată de legislația Republicii Federale Germania, cu excepția Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri. În cazul consumatorilor, această lege selectată se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispoziții imperative ale legislației statului în care consumatorul își are reședința obișnuită.