Condiții de participare la concursul Instagram "Concursul Kooa"

§ 1 Dispoziții generale

1. Organizatorul și sponsorul concursului "Concurs Kooa" (denumit în continuare "concurs") este zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Germany.

2. Organizatorul declară că acest concurs nu este în niciun fel sponsorizat, aprobat, administrat sau afiliat cu o terță parte deținută de Instagram. Instagram nu își asumă nicio responsabilitate pentru concurs. Toate întrebările, comentariile, plângerile și reclamațiile legate de concurs trebuie să fie adresate organizatorului și nu proprietarului Instagram´s sau unui administrator.

§ 2 Durata concursului

Concursul începe pe 15/05/2023 la ora și se încheie pe 19/05/2023 la ora 12:00 (în continuare "durata concursului").

Răspunsurile la sarcina de concurs menționată la § 4 pct. 2 din Termeni și condiții se depun în timpul termenului de concurs, cu condiția ca data, ora și minutul publicării comentariului cu răspunsul la concurs în cadrul postării de pe Instagram a concursului să intre în termen.

§ 3 Condiții de participare la concurs

1. Participarea la concurs este voluntară și gratuită.

2. La concurs pot participa persoanele fizice care au domiciliul în România, care au împlinit vârsta majoratului și au capacitate juridică deplină.

3. Concursul este organizat în România.

4. Puteți participa la concurs numai în nume propriu, adică nu este permisă crearea unui profil de participare și efectuarea de înregistrări la concurs în numele unor terțe persoane.

5. Nu pot participa la concurs angajații, membrii organelor de conducere și reprezentanții organizatorului, coorganizatorului și ai altor terți implicați direct în pregătirea și desfășurarea concursului, precum și persoanele care lucrează permanent cu cei menționați mai sus pe o altă bază decât cea de angajare, precum și membrii apropiați ai familiei lor, adică rudele în linie ascendentă și descendentă, frații, soții, părinții soților, persoanele care locuiesc cu aceștia în relații asemănătoare căsătoriei și persoanele care se află într-o relație de adopție cu aceștia.

6. Participarea la concurs și furnizarea aferentă a datelor cu caracter personal este complet voluntară. O persoană care dorește să participe la concurs (denumită în continuare "participant") este obligată să,

a. să se familiarizeze cu termenii și condițiile concursului și să fie de acord cu aceștia, astfel cum sunt prevăzuți în prezentele condiții de participare;

b. să ia cunoștință de politica de confidențialitate a organizatorului, care poate fi consultată la adresa https://www.zooplus.ro/info/legal/privacy.

7. Concursul este deschis persoanelor care au un profil Instagram propriu, creat și menținut în conformitate cu termenii și condițiile Instagram (denumit în continuare "cont de utilizator"), și o conexiune la internet. Nu este permisă participarea unui participant la concurs prin intermediul unui cont de utilizator fictiv, adică un cont care se bazează pe alte informații personale decât informațiile personale reale ale persoanei fizice care operează contul.

§ 4 Reguli de bază și procedura concursului

1. Concursul se va desfășura în cadrul postării de pe Instagram de pe contul @zooplus_ro pe Instagram sub linkul https://www.instagram.com/zooplus_ro/ (în continuare "fan page").

2. Sarcina participantului este să dea like la postarea cu concursul de pe contul de Instagram @zooplus_ro, să urmărească contul de Instagram @zooplus_ro și să ne spună rutina de îngrijire a animalelor de companie și ce pachet dorește să câștige și să pună postarea cu concursul la story.

3. Fiecare participant poate trimite mai mult de o lucrare de concurs, dar doar o singură lucrare de concurs a unui participant poate fi premiată. Participantul poate participa la concurs doar de pe un singur cont de utilizator, indiferent de câte conturi de utilizator are pe Instagram.

4. La concurs pot fi trimise doar lucrări de concurs:

a. care au legătură cu concursul;

b. care respectă prevederile stabilite în acești Termeni și condiții de participare;

c. pentru care participantul deține drepturi de autor;

d. care nu conțin mărci comerciale, reprezentări ale unor terțe părți, mesaje publicitare și promoționale ale unor companii concurente.

5. Lucrările de concurs care nu respectă prevederile prevăzute în prezentele condiții de participare vor fi excluse de la participare.

6. Participantul declară că lucrarea de concurs trimisă de el/ea nu conține conținuturi care încalcă legislația în vigoare sau legea morală, în special că nu încalcă drepturile terților, inclusiv drepturile de autor, dreptul la propria imagine, dreptul la viață privată; că nu incită la violență și intoleranță; că nu include conținuturi hărțuitoare, jignitoare, vulgare, obscene, jignitoare la adresa sentimentelor altora, inclusiv la adresa sentimentelor religioase; că nu prezintă violență sau conținuturi rasiste, nu încalcă dreptul la viață privată sau este în alt mod nepotrivit sau promovează conținuturi ale unor terțe părți.

7. Lucrările admise la concurs pot fi utilizate, în conformitate cu § 8 din prezentele Condiții de participare, în cadrul activităților promoționale ale organizatorului. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina o lucrare de concurs publicată pe fan page dacă aceasta nu respectă prevederile stabilite în prezentele Condiții de participare sau din alte motive importante și justificate.

8. Câștigătorul va fi extras la întâmplare dintre toți participanții.

9. Rezultatul concursului va fi anunțat pe fan page în termen de 4 zile lucrătoare de la data încheierii concursului, iar câștigătorii concursului (denumiți în continuare "câștigători") vor fi anunțați despre acesta direct în mesaje private pe Instagram, cu care participantul este de acord.

10. Pentru a confirma participarea la concurs și pentru a primi premiul, câștigătorul trebuie să contacteze organizatorul în termen de 5 zile de la publicarea listei câștigătorilor sau de la trimiterea mesajului privat de pe Instagram, printr-un mesaj privat pe profilul @zooplus_ro și să-i furnizeze informațiile necesare pentru livrarea premiului, cum ar fi numele și prenumele și adresa exactă de corespondență. În cazul în care câștigătorul nu confirmă participarea sa în termenul și în forma specificate mai sus, sau nu furnizează numele și adresa de livrare, ceea ce face imposibilă livrarea premiului, sau furnizează informații false, acesta va pierde dreptul de a primi premiul, iar premiul va rămâne în proprietatea organizatorului.

11. Livrarea premiilor se va efectua în termen de 40 de zile.

14. Nici organizatorul și nici coorganizatorul nu vor fi răspunzători pentru nelivrarea premiului din cauza faptului că câștigătorul nu a primit premiul sau a furnizat date incorecte privind adresa. În acest caz, premiul rămâne în proprietatea organizatorului.

15. Premiile, care rămân în proprietatea organizatorului, pot fi acordate de către comitetul de selecție altor participanți selectați în conformitate cu liniile directoare din prezentele condiții de participare.

§ 5 Premii

1.  Premiul este nenegociabil și nu poate fi modificat.

3. Premiul constă într-o selecție următoarele produse: Pisică - (x1) toaletă cu litieră kooa din plastic 100% reciclat, (x1) covoraș antibacterian kooa, (x1) perie de masaj Kooa. Câine - (x1) halat de baie de lux kooa din microfibră pentru câini, (x1) șampon de curățare profundă kooa, (x1) set de îngrijire dentară kooa, (1x) șervețele de îngrijire Kooa, (x1) saci compostabili pentru deșeuri de câine kooa (denumit în continuare "premiul").

2. Fiecare participant poate câștiga maximum un pachet de premii în cadrul acestui concurs. Va exista în total 1 câștigător pentru concursul de pe Instagram.

3. Premiul va fi trimis de zooplus prin serviciul de curierat la adresa furnizată de câștigător în termen de 40 de zile lucrătoare de la primirea adresei de livrare a câștigătorului.

4. Premiul nu este transferabil către terțe părți. Valoarea în bani a premiului nu poate fi plătită sau schimbată cu un alt premiu. 5. Câștigătorii nu au dreptul la nicio condiție specială a premiului.

5. În cazul în care câștigătorul se retrage din premiu, organizatorul își rezervă dreptul de a acorda premiul unui alt participant stabilit de comitetul de selecție.

§ 6 Drepturi și obligații ale organizatorului

1. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude participanții din concurs, de a elimina o lucrare din concurs de pe pagina de fani sau de a priva un participant de dreptul la premiu, dacă acțiunile acestora sunt contrare legii sau moralității, aduc atingere intereselor legitime ale unor terțe părți sau contravin prevederilor prezentelor condiții de participare, în special dacă:

a. nu acționează personal, ci prin intermediul unor terțe părți;

b. nu au vârsta legală;

c. sunt formulate pretenții de către terți în legătură cu activitatea lor de concurs, în special în ceea ce privește publicarea unei imagini a unei persoane surprinse în cadrul activității de concurs sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

2. Pentru a clarifica îndoielile privind participarea unui participant la concurs, organizatorul poate contacta participantul prin intermediul canalului de comunicare specificat de acesta (de exemplu, prin intermediul unui mesaj privat pe Instagram), cu care participantul este de acord.

3. Organizatorul nu este responsabil pentru transmiterea și procesarea la timp a informațiilor cauzate de funcționarea Instagram, probleme tehnice sau alte defecțiuni ale calculatorului, defecțiuni ale conexiunii la internet sau alte deficiențe de natură tehnică.

§ 7 Protecția datelor

În măsura în care datele cu caracter personal ale participanților sunt colectate în cadrul concursului, aceste date vor fi determinate, prelucrate și utilizate numai în scopul desfășurării concursului și vor fi șterse după încheierea acestuia. Participantul este de acord în mod expres cu acest lucru. Informații suplimentare privind protecția datelor pot fi găsite aici:
https://www.zooplus.ro/info/about/concurs-kooa

§ 8 Reclamații

1. Fiecare participant are dreptul de a depune reclamații cu privire la desfășurarea sau la rezultatul concursului în timpul perioadei de desfășurare a concursului, precum și după încheierea concursului, dar cel târziu în termen de 14 zile de la încheierea concursului (în cazul reclamațiilor trimise prin scrisoare recomandată, data ștampilei poștale este decisivă).

2. Reclamațiile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu mențiunea "Concurs Kooa - Reclamație" pe adresa organizatorului zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Germania, indicând în subiectul mesajului, precum și prin mesaj privat, al cărui destinatar este fan page @zooplus_ro pe Instagram.

3. Reclamațiile vor fi luate în considerare de către organizator în termen de 14 (în cuvinte: paisprezece) zile de la primirea lor. Participantul va fi informat cu privire la decizia organizatorului prin e-mail sau prin scrisoare recomandată la adresa indicată în reclamație.

4. Reclamația trebuie să conțină numele și prenumele, adresa persoanei care depune reclamația și o descriere detaliată a cauzelor sau a motivelor reclamației, precum și modul în care se intenționează să fie tratată reclamația.

§ 9 Dispoziții finale

1. Condițiile de participare pot fi vizualizate în perioada de desfășurare a concursului la rubrica concursului de pe pagina de fani sau pe site la următorul link:
https://www.zooplus.ro/info/about/concurs-kooa

2. Toate informațiile despre concurs pot fi solicitate prin contactarea organizatorului prin mesaj privat pe Instagram prin intermediul paginii de fan.

3. În aspectele care nu sunt reglementate de acești Termeni și Condiții, se aplică legislația germană.

4. Toate litigiile care decurg din obligațiile acestui concurs vor fi soluționate de către instanța de drept comun competentă.

6. 7. Condițiile de participare intră în vigoare în ziua începerii concursului.