Termeni & condiții Concurs Garfield la zooplus

Regulamentul concursului

"Garfield la zooplus".

1. Dispoziții generale

1. Regulamentul definește termenii, condițiile și durata concursului: "Garfield la zooplus" organizat prin intermediul aplicației și portalului facebook.com la adresa: https://www.facebook.com/

2. În sensul prezentului concurs, se adoptă următoarele definiții:

a. Facebook - rețeaua de socializare facebook.com;

b. Facebook Fanpage - website-ul organizatorului aflat pe facebook https://www.facebook.com/zooplusro

c. Organizator - zooplus SE, cu sediul în München (80331 München, Sonnenstr. 15, Germania), înregistrată la Registrul Comerțului din München sub numărul: HRB 273759, Cod TVA german: DE 200 164 421, Cod TVA românesc: RO30866743, număr de telefon: 0040-317-801-264, adresa de e-mail: service@zooplus.ro;

d. Concurs - acțiunea promoțională a organizatorului descrisă în prezentul regulament;

e. Câștigătorii concursului - câștigătorii concursului selectați în conformitate cu dispozițiile alineatul 4 din prezentul regulament;

f. Premii - premiile indicate la alineatul 5 din prezentul regulament;

g. Comisie - un comitet de concurs numit de către organizator, format din trei angajați ai organizatorului;

h. Reglementări - prezentul document.

3. Participarea la concurs este voluntară și gratuită. Participarea la concurs implică acceptarea regulilor cuprinse în prezentul regulament.

4. Concursul nu este un joc de noroc.

2. Data și locul desfășurării concursului

Concursul se desfășoară în România, din data de 16 aprilie 2024 orele 06:00:00 până pe 13 mai 2024 orele 23:59:59.

3. Concurenții

1. Concursul se adresează unui participant care este o persoană fizică care:

a. are capacitate juridică deplină;

b. nu este angajat, membru al organelor de conducere ale organizatorului și nu se află într-un contract de mandat sau într-un alt raport juridic, căruia i se aplică prevederile contractului de mandat, cu organizatorul, și nu este soț/soție sau membru al familiei apropiate a persoanelor menționate mai sus;

c. are un cont vizibil public pe Facebook și vă permite să îi trimiteți mesaje private;

d. îndeplinește corect cerința concursului descrisă la alineatul 4 din prezentul regulament.

2. Organizatorul nu va fi răspunzător și nu va fi parte la nicio dispută privind drepturile participanților la conturile Facebook. Orice litigii privind drepturile menționate mai sus nu afectează principiul conform căruia persoana îndreptățită să primească premiul este persoana ale cărei date sunt furnizate organizatorului în conformitate cu regulamentul. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs sau de a nu acorda premiul unui participant care, în legătură cu concursul, a încălcat prevederile prezentului regulament sau legile general aplicabile, sau orice drepturi ale unor terțe părți.

3. Organizatorul nu este responsabil pentru conținutul aplicației și conținutul materialelor postate de participanți pe Facebook.

4. Regulile concursului

1. Cerința concursului constă în:

a. Achiziționarea unui produs Smilla sau Briantos în ediție limitată Garfield.

b. Realizarea unei fotografii a animalului de companie împreună cu cele menționate la alineatul 4 punctul 1 litera a. Publicarea acesteia într-un comentariu sub postarea de concurs,

c. dând like & share postării de concurs.

2. Cerințe privind fotografiile:

a. Participantul trebuie să dețină drepturile de autor asupra fotografiei;

b. Fotografia nu trebuie să încalce legea, prevederile regulamentului, să aibă un conținut care încalcă drepturile terților, demnitatea umană sau renumele terților, să aibă un conținut jignitor sau vulgar, precum și să nu constituie un plagiat, de exemplu, să nu fie o copie a unui conținut disponibil pe internet;

c. Vă rugăm să adăugați fotografii cu animalele de companie în situații care le sunt naturale și să nu poarte haine care nu le sunt destinate. Realizarea fotografiei nu trebuie să expună animalul de companie la pericol, disconfort sau stres.

3. Fiecare cerință a concursului va fi supusă verificării de către organizator pentru a se asigura că este conformă cu prevederile regulamentului. Cerințele care sunt incomplete, care nu sunt trimise la timp sau care nu îndeplinesc alte prevederi specificate în regulament nu participă la concurs. Organizatorul poate exclude o cerință de concurs dacă se stabilește că aceasta nu este conformă cu regulamentul.

4. În perioada 14.05 - 19.05.2024, comisia de concurs desemnată de organizator va selecta dintre toate lucrările trimise la concurs în conformitate cu regulamentul, un total de 37 de lucrări de concurs care conțin cele mai interesante fotografii. 

5. Din toate lucrările de concurs trimise, organizatorul va alege 37 de lucrări câștigătoare, iar aceștia vor fi câștigătorii concursului și au dreptul de a primi premiul.

6. Cerințele de concurs care nu îndeplinesc condițiile indicate în regulament nu vor fi luate în considerare de către comitetul de concurs la selectarea câștigătorilor.

7. Un participant poate câștiga un singur premiu în cadrul concursului. În cazul în care comitetul de concurs stabilește că respectivul câștigător a depus mai multe cerințe de concurs, câștigătorul are dreptul la un singur premiu pentru cerința câștigătoare a concursului care a primit cea mai mare notă din partea comitetului de concurs.

8. Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe profilul de Facebook al organizatorului.

9. Câștigătorii vor fi notificați cu privire la premiu printr-un mesaj pe Facebook (sau telefon / email), în perioada 20.05 - 26.05.2024. În termen de cel mult 2 zile de la data primirii de către câștigător a notificării menționate anterior, acesta va răspunde la mesaj și va întreprinde acțiunile indicate în instrucțiunile de transfer al premiului, cum ar fi furnizarea informațiilor de contact și adresei.

10. În cazul în care câștigătorul nu reușește să furnizeze datele de mai sus până la data specificată sau furnizează date incorecte, acesta își pierde dreptul la premiu.

11. Publicarea fotografiei implică și consimțământul pentru utilizarea gratuită a drepturilor de autor asupra fotografiei, în măsura indicată în alineatul 6 din Regulament, în toate domeniile de exploatare indicate, în favoarea organizatorului.

12. Publicarea fotografiei implică și consimțământul pentru utilizarea imaginii și a datelor cu caracter personal ale participantului și ale animalului său de companie în măsura indicată la alineatul 6 și alineatul 8 din regulament.

13. Este interzisă utilizarea de profiluri Facebook fictive în scopul concursului. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs participanții selectați cu privire la care apar suspiciuni justificate de circumstanțe cum că aceștia sau persoane care acționează în interesul lor au creat profiluri fictive pe Facebook și le-au folosit pentru participarea frauduloasă la concurs. Pentru verificarea profilurilor de pe Facebook, organizatorul are dreptul de a cere să i se prezinte un document care îi permite să stabilească identitatea participantului.

Update 30.04.2024: Premiera filmului Garfield va avea loc la cinematograful Băneasa Cineplexx din București în data de 10 mai 2024, ora 18.00. Prin urmare, organizatorul va contacta potențialii câștigători pentru biletele la premiera filmului (total 12 câștigători) mai devreme, respectiv până în data de 7 mai 2024.

Update 30.04.2024: Restul câștigătorilor (total 25 câștigători) vor fi contactați potrivit termenelor menționate în regulament. Aceștia din urmă vor putea viziona filmul Garfield în cinematografele Cinema City din: CC Arad Atrium, CC Bacau, CC Baia Mare, CC Braila, CC Cluj Iulius Mall, CC Cluj Polus, CC Bucuresti AFI, CC Bucuresti Mega Mall, CC Bucuresti Sun Plaza, CC Constanta City Park, CC Constanta VIVO!, CC Deva, CC Drobeta Turnu Severin, CC Iasi Iulius Mall, CC Pitesti, CC Ploiesti AFI, CC Ploiesti Shopping City, CC Targu Jiu, CC Targu Mures, CC Timisoara Iulius Mall, CC Suceava, CC Timisoara Shopping City, CC Bucuresti Park Lake, CC Piatra Neamt, CC Galati, CC Ramnicu Valcea, CC Buzau, CC Brasov 

5. Premii

1. Organizatorul este fondatorul premiilor din cadrul concursului.

2. Premiul oferit în cadrul concursului este un set de produse specificate la alineatul 5 punctul 4.

3. Organizatorul a pus la dispoziție 37 de premii, câte unul pentru fiecare dintre câștigătorii premiați 

4. Setul care reprezintă un premiu unic în cadrul concursului este format din următoarele articole:

a. 4 bilete de cinema la premiera filmului Garfield + pachet cu produse (detalii despre produse vor fi publicate curând) (12 câștigători) sau

b. 2 bilete de cinema la filmul Garfield + pachet cu produse Briantos sau Smilla în valoare de 150 lei (25 câștigători)

5. Datorită faptului că organizatorul concursului este o companie cu sediul în afara României, iar concursul nu se desfășoară prin intermediul sucursalei sale, răspunderea fiscală, dacă există, revine exclusiv câștigătorului. Este responsabilitatea exclusivă a câștigătorului să dea socoteală în declarația fiscală anuală și să plătească la timp impozitul datorat.

6. În cazul în care organizatorul nu reușește să contacteze câștigătorul concursului din orice motiv sau nu primește de la câștigătorul concursului informațiile necesare pentru a obține contactul în termen de 2 zile de la data contactării, dreptul câștigătorului concursului de a primi premiul va expira. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul unui alt participant într-o astfel de situație.

6. Drepturi de autor

1. Participantul declară că fotografia trimisă la Concurs a fost realizată personal de către el și este rezultatul creativității sale originale și că deține toate drepturile de autor asupra fotografiei din cadrul concursului, care este o operă în sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. În plus, participantul declară că are dreptul exclusiv de a dispune de răspuns și că nu încalcă drepturile terților, în special drepturile de autor și drepturile personale ale nimănui.

2. Participantul, la trimiterea fotografiei, acordă organizatorului o licență neexclusivă de a utiliza obiectul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe în toate domeniile de exploatare, în special, postarea acestora ca parte a website-urilor organizatorului, înregistrarea, multiplicarea, reproducerea, afișarea, difuzarea, redifuzarea, retransmiterea, punerea lor la dispoziție, în locul și momentul ales de către persoana respectivă, difuzarea lor prin intermediul internetului, în special ca parte a mediilor sociale operate de Organizator și în materialele interne de instruire multimedia, în scopuri legate de organizarea și promovarea concursului și în scopul promovării organizatorului ca angajator. Licența include dreptul de a acorda licențe suplimentare (sublicențe).

3. Participantul acordă permisiunea în cauză pentru o perioadă de 5 ani de la data primei publicări a fotografiei de către organizator, fără limitare teritorială și cantitativă și fără compensații. Organizatorul nu va fi obligat să elimine din social media răspunsul care constituie material de arhivă.

4. Participantul este de acord și autorizează organizatorul să exercite drepturile subsidiare asupra fotografiei și să dispună de aceasta.

5. Participantul este singurul responsabil pentru orice încălcare a drepturilor de proprietate ale autorului și/sau a drepturilor personale ale terților, precum și a drepturilor lor personale în legătură cu cererea de participare la concurs.

7. Procedura de reclamație

1. Orice reclamație cu privire la concurs trebuie transmită în scris de către participanți în termen de cel mult 14 zile de la încheierea Concursului.

2. Reclamația poate fi trimisă la următoarea adresă de e-mail: service@zooplus.ro

3. Reclamațiile vor fi luate în considerare de către organizator. Organizatorul va analiza reclamațiile participanților pe baza regulamentului.

4. Organizatorul va răspunde la reclamație în termen de 10 zile de la data transmiterii acesteia. Trimiterea soluționării reclamației se face, la alegerea participantului, la adresa de e-mail sau la adresa poștală furnizată de participant în reclamație.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Administratorul datelor cu caracter personal furnizate de către participanții și câștigătorii concursului va fi organizatorul. Datele de identificare ale participanților, respectiv numele, prenumele și imaginea, vor fi prelucrate doar pentru buna organizare și desfășurare a concursului. Datele de identificare ale câștigătorilor, adică numele, prenumele, numele de familie și adresa de domiciliu, vor fi prelucrate în măsura în care sunt necesare pentru desfășurarea concursului și pentru eliberarea premiilor câștigătorilor. Furnizarea datelor cu caracter personal de către participanți este voluntară și se bazează pe acordul - regulile acceptate ale concursului, dar este necesară pentru a participa la concurs. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal ale câștigătorilor, baza este îndeplinirea obligațiilor de raportare fiscală (obligație legală). Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate în scopurile menționate mai sus pentru perioada de limitare a posibilelor pretenții legate de concursul în cauză, iar în cazul câștigătorilor, pentru perioada indicată de reglementările fiscale aplicabile în prezent. Datele participanților și ale câștigătorilor nu vor fi dezvăluite niciunei alte entități, cu excepția celor care prelucrează datele cu caracter personal în numele administratorului pentru a gestiona în mod corespunzător concursul, cum ar fi alte companii din cadrul grupului de capital al organizatorului, în special zooplus., furnizori de servicii IT, curieri, cu condiția ca aceste entități să prelucreze datele pe baza unui acord cu administratorul și numai în conformitate cu instrucțiunile acestuia și să nu poată utiliza datele cu caracter personal în alte scopuri. Datele cu caracter personal nu vor fi utilizate de către administrator pentru luarea automată a deciziilor, inclusiv pentru crearea de profiluri. Persoanele vizate au dreptul de a accesa datele cu caracter personal, de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

9. Dispoziții finale

1. Regulamentul este singurul document care definește regulile concursului și se supune legislației române.

2. Regulamentul este disponibil la adresa https://www.zooplus.ro/info/about/terms_garfield

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul, dacă acest lucru nu afectează condițiile de participare la concurs.

4. Participantul va fi informat despre modificările din regulament pe fanpage-ul de pe Facebook.

Anexă:

INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În legătură cu desfășurarea concursului "Garfield la zooplus", prelucrăm datele cu caracter personal ale participanților la concurs. Mai jos, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare "GDPR"), vă oferim informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, în cazul în care participați la concurs.

1. Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München (denumit în continuare "Organizator"). Administratorul de date poate fi contactat prin intermediul datelor de contact sau al numărului de telefon 0040-317-801-264

2. Organizatorul a desemnat un INSPECTOR PENTRU PROTECȚIA DATELOR, care poate fi contactat pentru toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor, prin intermediul adresei de e-mail: dataprotection@zooplus.com.

3. Datele dumneavoastră cu caracter personal, sub forma numelui și a adresei de e-mail, precum și a datelor de identificare și a datelor fiscale, vor fi prelucrate în scopul desfășurării Concursului "Garfield la zooplus", la care v-ați înscris în mod voluntar prin trimiterea unei înscrieri la concurs, pe baza intereselor justificate legal urmărite de organizator, și anume pentru desfășurarea concursului în conformitate cu regulamentul acestuia, inclusiv pentru transferul premiului și pentru a îndeplini obligațiile care decurg din promisiunea făcută (descrisă în regulament), adică legate de evaluarea lucrărilor, selecția câștigătorilor și transferul Premiilor) (articolul 6(1)(f) GDPR). Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, prelucrate în scopul stabilirii sau afirmării unor posibile revendicări sau al apărării împotriva unor astfel de revendicări de către organizator - temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim (Articol 6.1.f GDPR), care constă în protejarea drepturilor și intereselor sale comerciale. Datele cu caracter personal nu fac obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

4. Datele dumnevoastră, în măsura corespunzătoare, vor fi prelucrate pentru o perioadă care nu va depăși durata concursului, iar în cazul câștigătorilor - nu mai mult decât perioada de livrare a premiului sau de clarificare a posibilelor pretenții. După această perioadă, datele dumnevoastră pot fi prelucrate numai dacă acest lucru este impus de legislația general aplicabilă. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumnevoastră personale.

5. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumnevoastră personale, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor dumnevoastră. Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor în cazul în care consideră că prelucrarea datelor lor personale încalcă legile privind protecția datelor, inclusiv GDPR. În România, autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. O obiecție împotriva prelucrării datelor în scopurile indicate la punctul 3 poate fi formulată din motive legate de situația specială a persoanei vizate. În scopul dovedirii, operatorul (organizatorul) solicită ca obiecțiile să fie depuse în scris sau în format electronic.

6. Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal este voluntară. Nu sunteți obligat să vă furnizați datele, însă, consecința nerespectării acestui lucru este că nu veți putea participa la concurs sau nu veți putea primi un premiu în cadrul concursului.

7. Concursul se desfășoară, de asemenea, prin intermediul Facebook. Datele cu caracter personal furnizate în cadrul concursului, atunci când sunt postate pe fanpage-ul de pe Faceebook, sunt, de asemenea, prelucrate de Meta Platforms Ireland Limited, cu sediul social la 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Irlanda). Întrucât concursul se desfășoară prin intermediul Facebook, Meta Platforms Ireland Limited prelucrează datele cu caracter personal ale participanților în mod independent de administrator, în calitate de furnizor de servicii ale platformei Facebook. Pentru a afla mai multe despre prelucrarea datelor de către Meta Platforms Ireland Limited, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Meta Platforms Ireland Limited: https://www.facebook.com/policy.php.