Termeni de utilizare

Acești termeni de utilizare se aplică contului tău online de client de pe zooplus (denumit în continuare "my zooplus"), un serviciu furnizat de zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 Munich, Germany (numit în continuare "zooplus").

Înregistrarea și utilizarea contului zooplus este destinată numai clienților privați, cu reședința pe teritoriul Spațiului Economic European, Elveției, Norvegiei și Regatului Unit. Înregistrându-te și utilizând contul zooplus, precum și celelalte servicii furnizate de zooplus, ești de acord cu următorii Termeni de utilizare:

I. Contul zooplus 

1. Înregistrare

1.1 Contul zooplus este destinat persoanelor fizice, înregistrate cu numele. Din acest motiv, înregistrarea este necesară înainte de utilizare. Câmpurile obligatorii ale formularului online trebuie completate în mod veridic de către utilizator. Nu este permisă introducerea de nume sau adrese ale unor terți sau a unui pseudonim. După înregistrare, utilizatorul își poate folosi contul zooplus introducând datele sale de acces (adresa de e-mail și parola).

1.2 Înregistrarea este posibilă numai pentru persoanele majore. Fiecare utilizator poate crea un singur cont zooplus.

2. Utilizare

2.1 După înregistrare, utilizatorul are acces la zona sa personală. Aici, acesta va găsi diverse informații. Acestea includ, de exemplu, prezentarea generală a comenzilor, statusul comenzii, prezentarea generală a facturilor, lista de favorite, recomandări de produse, precum și date personale și informații despre alte servicii zooplus. De asemenea, utilizatorii pot introduce mai multe adrese de livrare și își pot gestiona datele rapid și ușor.

2.2 Utilizatorul nu trebuie să dezvăluie informații precum numele de utilizator și parola altor persoane. Datele necesare pentru utilizare trebuie păstrate de către utilizator inaccesibile terților și securizate împotriva accesului neautorizat. În cazul în care un utilizator devine conștient de orice utilizare abuzivă a datelor sale de conectare, este obligat să informeze imediat zooplus, astfel încât zooplus să poată lua măsurile corespunzătoare.

2.3 Utilizatorul va fi responsabil pentru orice utilizare abuzivă a datelor sale de conectare. În special, acest lucru se aplică divulgării neautorizate și stocării necorespunzătoare a datelor de conectare, ceea ce ar putea duce la utilizarea abuzivă.

2.4 Utilizatorul garantează că nu va utiliza niciun software sau program care să modifice sau să afecteze funcția sau disponibilitatea contului zooplus sau a serviciilor (în special a aplicației zooplus), cum ar fi încercări de hacking, atacuri cu forță brută, utilizarea sau trimiterea de spyware și viruși. Dacă zooplus emite utilizatorului notificări sau instrucțiuni cu privire la utilizarea funcțiilor contului zooplus sau a serviciilor, utilizatorul este obligat să le respecte.

2.5 zooplus pune contul zooplus la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit, pentru o perioadă nedeterminată de timp. Cu toate acestea, zooplus își rezervă dreptul de a exclude utilizatorii individuali de la înregistrarea sau utilizarea contului zooplus în orice moment, fără a-și expune motivele, sau de a întrerupe ori modifica contul zooplus în ansamblu sau servicii individuale.

3. Răspundere

3.1 zooplus nu va fi responsabil pentru accesibilitatea neîntreruptă a site-urilor și serviciilor zooplus (în special a aplicației zooplus).

3.2 zooplus nu își asumă nicio răspundere pentru actualizarea, corectitudinea, integralitatea și calitatea conținutului furnizat al site-ului și al serviciilor. Orice răspundere legată de utilizarea informațiilor sau de încrederea în corectitudinea acestora este exclusă, cu excepția cazului în care zooplus sau agenții săi secundari au acționat cu intenție sau neglijență gravă. Același lucru este valabil și pentru daunele rezultate ca urmare a unui defect al software-ului (aplicația zooplus). Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, daunelor consecutive și profiturilor pierdute.

Această excludere nu se aplică daunelor corporale, asupra vieții și sănătății și în cazul răspunderii conform Legii privind răspunderea pentru produse și în cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale). Obligațiile cardinale sunt acele obligații care fac posibilă executarea corectă a contractului în primul rând și pe care partenerul contractual se poate baza.

3.3 În cazul referințelor directe sau indirecte la site-uri web externe („link-uri” sau „hyperlink-uri”), zooplus se disociază de conținutul acestor site-uri web externe. zooplus nu va fi responsabil pentru aceste site-uri web și nici pentru conținuturile externe. Responsabilitatea revine exclusiv furnizorului acestor site-uri web sau persoanelor responsabile pentru conținutul extern.

4. Modificarea contului zooplus, a serviciilor și a Termenilor de utilizare

4.1 zooplus poate modifica funcțiile contului zooplus, serviciile zooplus (în special aplicațiile zooplus, Profilul animalul meu de companie) și Termenii și condițiile de utilizare în orice moment, pentru a lua în considerare modificările legislative, dezechilibrele dintre performanță și analiză ce pot apărea ulterior sau lacunele în reglementări. O schimbare este, de asemenea, posibilă pentru a oferi servicii noi, pentru a ajusta serviciile vechi sau pentru a le întrerupe. De asemenea, zooplus poate întrerupe contul zooplus în general.

4.2 În cazul unei modificări, noii Termeni de utilizare vor fi trimiși utilizatorului prin e-mail. Noii Termeni de utilizare vor fi considerați a fi conveniți, cu excepția cazului în care utilizatorul se opune lor în scris către zooplus în termen de 15 zile de la primirea noilor Termeni de utilizare. Obiecția poate fi făcută prin solicitarea ștergerii contului zooplus prin intermediul serviciului pentru clienți zooplus sau prin depunerea unei obiecții în scris. zooplus va informa utilizatorul cu privire la existența acestui drept de obiecție în notificarea modificării și că modificările vor fi considerate aprobate dacă utilizatorul nu se opune în scris în termen de 15 zile de la primirea notificării de modificare.

În cazul unei obiecții, contul utilizatorului va fi șters la două săptămâni după expirarea perioadei de obiecție și contractul reziliat. Ștergerea contului va înceta automat participarea utilizatorului la alte servicii zooplus.

5. Ștergerea și rezilierea

5.1 zooplus poate șterge contul zooplus al utilizatorului și poate rezilia acordul utilizatorului sau poate anula participarea utilizatorului la un serviciu dacă utilizatorul încalcă acești Termeni de utilizare sau dacă există alte motive justificate din partea zooplus (în special o suspiciune rezonabilă de manipulare (înregistrări multiple), utilizarea abuzivă a datelor sau identității, fraudă sau utilizare în scopuri comerciale sau comenzi în cantități care nu sunt obișnuite pentru o gospodărie). Dacă zooplus a șters contul zooplus al utilizatorului și/sau a încetat participarea utilizatorului la unul sau mai multe servicii, utilizatorul nu se poate înregistra din nou fără consimțământul expres al zooplus.

5.2 Ștergerea contului zooplus și/sau încetarea unuia sau mai multor servicii de către utilizator este posibilă în orice moment.

5.3 Ștergerea contului zooplus va avea drept rezultat faptul că utilizatorul nu va mai putea să participe la alte servicii. Aceasta înseamnă, de exemplu, că utilizatorul nu va mai putea folosi aplicația zooplus și că orice zooPuncte sau alte reduceri pe care le-a acumulat vor expira. ansamblu sau servicii individuale.

II. Profil animalul meu de companie

Programul Profil animalul meu de companie (denumit în continuare „Profil animalul meu de companie”) este unul dintre serviciile oferite de zooplus. În total, poți crea până la 10 profiluri pentru animale de companie. Poți edita sau șterge profilul (profilurile) de animal de companie în orice moment. Contul zooplus va rămâne valabil indiferent de crearea unui astfel de profil, până când va fi șters de către utilizator sau de zooplus.